# Axios nedir?

Axios, node.js (opens new window) ve tarayıcı için promise tabanlı (opens new window) HTTP İstemcisidir. izomorfik (opens new window) (= tarayıcıda ve node.js'de aynı kod tabanıyla çalışabilir). Sunucu tarafında yerel (native) node.js http modülünü, istemcide (tarayıcı) ise XMLHttpRequests'i kullanır.

# Özellikler

# Kurulum

npm ile:

$ npm install axios

bower ile:

$ bower install axios

yarn ile:

$ yarn add axios

jsDelivr CDN'i ile:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

unpkg CDN'i ile:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
Last Updated: 2/24/2023, 9:22:20 AM