# Починаючи

# Що таке Axios?

Axios-це клієнт HTTP на основі Promise (opens new window) для node.js (opens new window) та браузера. Він ізоморфний (opens new window) (= він може працювати у браузері та nodejs з тією ж базою кодів). На стороні сервера він використовує рідний http-модуль node.js, тоді як на клієнті (браузер) він використовує XMLHttpRequests.

# Переваги

# Встановлення

Використовуючи npm:

$ npm install axios

Використовуючи bower:

$ bower install axios

Використовуючи yarn:

$ yarn add axios

Використовуючи jsDelivr CDN:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>

Використовуючи unpkg CDN:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
Last Updated: 2/24/2023, 9:22:20 AM